Webbutbildning i palliativ vård

I samarbete med Landstinget Blekinge presenterar Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne två utbildningar i palliativ vård:

  • Den palliativa processen
  • Palliativ vård – symtomlindring

Dessa ger en grundläggande utbildning, med syfte att öka kunskap och förståelse och på så sätt stärka medarbetarna i sina möten med patienter i palliativt sjukdomsskede och deras närstående.

Utbildningarna kan användas såväl i kommuner, primärvård och sjukhus, antingen individuellt eller i grupp. Vi rekommenderar att de anpassas till den aktuella arbetsplatsens behov och förutsättningar. Varje kurs tar cirka 90 minuter och är indelad i fem kapitel vardera.

Logga in genom att ange din e-postadress och ditt lösnord nedan. Om det är första gången du är här så klicka på ”Skapa konto” nedan för att registrera ett personligt konto.